Home » Members list » International Humanitarian University

Human Forum 2017

We are pleased to announce that GSM Barcelona is going to held HUMAN FORUM at the beginning of July 2019. The participants come from different parts of the world to discuss on topics that relate to the problems of human being.

International Humanitarian University

About University

Ми працюємо на сучасне і майбутнє України. Наш девіз –«Pro bono publico». Колектив Міжнародного гуманітарного університету бачить своє призначення у ствердженні ідеалів і цінностей громадянського суспільства, у відкритості, діалогізмі та співробітництві через гуманітаризацію світогляду і мислення фахівців всіх галузей знань, демократизацію освіти, її наближення до кожної людини на основі свободи особистості. Ми прагнемо невпинного вдосконалення своєї діяльності, знаходимося у постійному креативному пошукові, творимо сміливі плани на перспективу.

History

На підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства, 20 серпня 2002 року був заснований Міжнародний гуманітарний університет як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності. Перший набір у 2003 році склав лише 100 вступників. Зараз на чотирьох факультетах та двох інститутах університету навчається понад 3520 студентів. Вони засвоюють програми підготовки фахівців за 17 спеціальностями.

В університеті функціонують культурний центр, кіноклуб. На черзі будівництво 24-х поверхового гуртожитка, конференцзалу, спортивного центру, студентського кафе та найсучаснішого приміщення бібіліотеки.

Research

Перспективи розвитку науки у Міжнародному гуманітарному університеті в сучасних умовах пов’язую з наступними принципами:

  • гуманітаризація технічного та технізація гуманітарного знання, розгортання міждисциплінарних наукових розробок і досягнення завдяки цьому нової якості наукових досліджень і підготовки фахівців;
  • органічне поєднання фундаментальних і прикладних досліджень, технологічне забезпечення і наукове супроводження практичних розробок;
  • розвиток науково-навчального комплексу Міжнародного гуманітарного університету як переважно госпрозрахункового виду діяльності;
  • залучення провідних науковців країни і зарубіжжя до підвищення якості наукових досліджень і підготовки фахівців у Міжнародному гуманітарному університеті;
  • плюралізм дослідницьких і науково-педагогічних дискурсів, що уможливлює різноманіття індивідуальних і корпоративних науково-дослідних програм та фахової підготовки випускників.

То ж, якщо нас об’єднує це розуміння цінності науки – вперед, в дорогу!

International projects

З метою активізації міжнародної наукової співпраці створено Навчально-науковий центр з міжнародних освітніх програм. Основне призначення якого полягає у створенні, розвитку і стабілізації довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості.
Основні напрямки роботи:

  • академічні обміни та міжнародна студентська мобільність;
  • співробітництво в області науково-дослідної роботи;
  • надання освітніх послуг іноземним громадянам;
  • підвищення ефективності міжнародної діяльності

Вказані напрямки є основою для перспективного поточного планування роботи з міжнародного співробітництва, рішення організаційних, фінансових і кадрових питань керування міжнародною діяльністю університету.

More information 

http://mgu.edu.ua/

Photos of the university


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

“The International Association of Universities UNION is a powerful global University network, which includes 110 universities from 34 countries. The Association is ambitious, cosmopolitan, innovative project, reflecting key challenges and core values associated with today´s world.” – Dr. Galimkair Mutanov, President of The International Association of Universities UNION, Rector of Al-Farabi Kazakh National University, Professor, Academician, Doctor of Technical Sciences.